Streekharmonie Concordia balk

Reünie Concert

Geachte oud-Concordiaan,

Op 19 april 2019 bestaat Concordia 125 jaar. In dit jaar willen wij als vereniging weer een reünie organiseren met een reünieorkest net zoals bij het 120 jarig jubileum, wat toen een groot succes was.

De reünie vindt plaats op Zaterdag 30 maart 2019 in de Treemter te Balk. Aan u de vraag of u mee wilt doen aan deze reünie.

Deze keer willen wij de keuze aan u laten voor wat betreft het repertoire dat er gespeeld wordt. U mag uw favoriete stuk uit de oude doos van Concordia opgeven. Wij zouden ook graag een paar solisten horen. Wees dus niet bang om u aan te melden voor een solo.

Het meedoen aan de reünie kan op twee manieren:

Als speler in het reünieorkest.

De spelers moeten zaterdagochtend tussen 9.30 en 10.00 uur aanwezig zijn in de Treemter. ’s Ochtends en een deel van de middag wordt er geoefend onder leiding van Harm van Zuiden. De te spelen muziek wordt door ons toegestuurd. De kosten voor de hele dag (o.a. lunch, koffie, 2 consumpties, 3-gangenbuffet en muziekstukken) bedragen € 50,-.

De niet meespelende reünisten worden om 16.00 uur in de Treemter verwacht. Er kan dan lekker worden bijgepraat met de andere reünisten, er is een kleine fototentoonstelling en er worden video’s vertoond. De kosten bedragen dan € 35,- (koffie, 2 consumpties en 3 gangenbuffet).

‘s Avonds wordt er een concert gehouden met medewerking van het reünieorkest en met het A-orkest van Concordia.

Als u zich opgeeft maakt u € 50,- of € 35,- over t.n.v. Streekharmonie Concordia

Banknummer: NL70 RABO 0305205609 met vermelding van: Reünie Concordia 125 jaar

(u bent pas ingeschreven als het bedrag is overgemaakt)

Wilt u meer Informatie?

Dan kunt u dit telefonisch inwinnen bij:

Jentsje de Jong:   06 533 255 81

Harry Boersma:   06 538 378 92

Wilt u meedoen? Geef u dan op voor 1 februari 2019.

U kunt zich opgeven via de onderstaande opgave formulier: