Geschiedenis

De Christelijke Muziekvereniging Concordia Balk is op 19 april 1894 opgericht. De leden van de vereniging waren merendeels “arme drommels” zo staat vermeld in een verslag van de secretaris bij het 30 jarig jubileum. Met giften van een aantal prominenten, waaronder de burgermeester van de gemeente Gaasterland, jonkheer van Swinderen kon overgegaan worden tot het kopen van instrumenten bij de firma Kessels uit Tilburg. Ook tien leden droegen elk f 25,- bij. De eerste directeur was F.D.Hoekstra uit Balk. Wie zou toen kunnen vermoeden dat Concordia zo’n enorme groei zou doormaken. Er ontstaan bij de vereniging verschillende afdelingen, zoals een koor, jeugdorkest, leerlingen orkest, een dweilorkest, drumband en majorettes. Momenteel bestaat Concordia uit leerlingen in opleiding, een B-orkest en het A-orkest.

Concordia heeft jarenlang een fanfarebezetting gehad. In de dertigerjaren van de vorige eeuw werd Concordia een harmonie. Maar dat duurde maar enkele jaren, men ging weer terug naar de fanfarebezetting. Omstreek 1925 werden door de vereniging grote meerdaagse concoursen georganiseerd waar honderden muzikanten aan deelnamen. Omstreeks die tijd ontstond ook het fenomeen van nieuwjaarsconcerten. Vaak met toneel van eigen leden en later samen met de toneelvereniging Vriendenkring uit Balk. In een deel van de Tweede Wereldoorlog houdt Concordia zich slapende, de instrumenten worden verstopt voor de bezetter. Maar bij de bevrijdingsfeesten in 1945 in Balk was Concordia gelukkig weer prominent aanwezig. Louwrens de Rook uit Lemmer was jarenlang een gedreven dirigent voor Concordia geweest.

In de vijftiger jaren kwam de familie Westra in Balk wonen. De heer Westra werd de stuwende kracht om Concordia om te bouwen van fanfare naar harmoniebezetting. In 1957 was het zover. Er werden naast de koperen blaasinstrumenten nu ook houten instrumenten als klarinet, hobo en fagot aan het orkest toegevoegd. Dus waren er nieuwe instrumenten nodig. De financiële middelen daartoe ontbraken, dus volgde er een grote en succesvolle financiële actie. Sommige leden gingen op een ander instrument over.

Dirigent Sake Tiemersma uit Leeuwarden genoot in de blaaswereld grote bekendheid en hij had verstand van een harmonieorkest. Hij werd de nieuwe dirigent van Concordia. Omdat er veel muzikanten van buiten Balk toetraden tot de vereniging werd de naam: ‘Streekharmonie Concordia’ Balk. Tiemersma werd al snel vervangen door Piebe Bakker. Onder Bakker maakte de harmonie een grote sprong voorwaart.

Op concoursen werden topprestaties geleverd. Er werden bijzondere concerten gegeven. Een concert met o.a musicalmuziek en een zangsoliste was nieuw in de blaaswereld. Concordia deed het! De Streekharmonie musiceerde landelijk bij bijzondere concerten en was geregeld voor de radio als voorspeelorkest voor nieuwe concourswerken.

Er worden drie grammofoonplaten gemaakt. Inmiddels was er een jeugdorkest en een band die optrad bij feesten en andere bijzondere gelegenheden. Ook werden in deze periode de drumband en de muziekschool opgericht.

In 1974 verlaat dirigent Piebe Bakker de Streekharmonie. Er breekt een periode met verschillende dirigenten aan. De ene was wat succesvoller dan de ander met de vereniging.

Onder deze dirigenten (Harm van der Meer, Jan de Haan en Cor Roelofsen) vonden er toch succesvolle optredens plaats. Maar de dirigentenwisselingen waren niet bevorderlijk om het hoge muzikale niveau vast te houden.

De benoeming van Gerrit Heeringa als dirigent voor Concordia was bijzonder belangrijk. Heeringa kreeg Concordia weer op de rails en heel belangrijk, hij was een ‘blijver’. De repetities verhuisden van Ons Gebouw in Harich naar de Treemter in Balk. Onder leiding van Heeringa waren er weer verscheidene succesvolle uitvoeringen. De nieuwjaarsconcerten werden opnieuw druk bezocht. Op concoursen werden goede resultaten geboekt. De klank van het orkest ging naar het symfonische.

Het jeugdorkest beleefde onder leiding van Willem Aukema, Marten Miedema en Harm van Zuiden goede jaren. De Concordia band ging ter ziele maar kreeg later een doorstart als de ‘Stoepeskitersband’, maar ook die heeft niet zo’n lang leven gekend.

De repetities werden niet meer in de Treemter gehouden maar in het Kerkelijk centrum De Paadwizer. De Streekharmonie kwam onder leiding van Oene Krist. Nogal wat prominente muzikanten vetrokken tegelijk met Heeringa. Voor Oene Krist was het geen gemakkelijke opgave. Hij slaagde erin de Streekharmonie weer op het goede spoor te zetten. Na vijf jaar komt er een eind aan de samenwerking van Oene Krist met Concordia. (2003)

Het jeugdkorps werd een aantal jaren goed geleid door Christina van der Bijl. De drumband werd malletband en de majorettes heten nu colorguards. Ze werden in 2007 zelfstandig. De drumband is nu ‘slapende’.

Thijs Oud, veelzijdig, ambitieus en enthousiast nam Concordia vanaf 2003 op sleeptouw. Zijn eerste grote optreden was het jubileumconcert, want in 2004 vierde Concordia haar 110 jaar bestaan. Dat gebeurde met een groots concert in de Trime te Balk. De solist was niemand minder dan Ernst Daniël Smid. Met dit glorieuze concert zette Thijs Oud gelijk de toon voor een ander, breder inzetbaar Concordia. De vereniging gaat in concerten meer aan entertainment doen. Een extra uitdaging voor de muzikanten en leuk voor het publiek.

In 2006 nam Concordia voor het eerst deel aan het entertainment concours in Venlo. Het resultaat mocht er zijn! In datzelfde jaar doet A-orkest van Concordia haar eerste buitenlandse concertreis.

De viering van vijftien jaar partnerschap tussen de gemeente Krzemieniewo in Polen en onze gemeente Gaasterlân-Sleat werd in Polen met drie concerten muzikaal omlijnd door Concordia. Een indrukwekkend gebeuren.

In 2007 is gevierd dat de vereniging 50 jaar een harmonieorkest is. Dat werd gedaan met een aantal aansprekende activiteiten. o.a. Swingin Harich. Na een lange tijd in de derde divisie te hebben te hebben gespeeld is Concordia Balk in 2014 gepromoveerd naar de tweede divisie. In 2017 heeft Thijs Oud besloten, aa een lange leerzame en mooie periode, een nieuwe uitdaging te zoeken en de vereniging te verlaten.
Tussen juni 2017 tot het voorjaar van 2020 stond Concordia onder de bezielende leiding van Rolf Verbeek.

Sinds het voorjaar van 2020 is Arjen Steur de nieuwe dirigent van Concordia.

Reacties zijn gesloten.